PROJEKT AUTOSTRADY A2 WARSZAWA - KUKURYKI
Działania informacyjno - konsultacyjne
Projekt budowy autostrady A2 na odcinku od końca węzła „Lubelska" do przejścia granicznego w Kukurykach (granica państwa z Białorusią) z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego

 

Witamy Państwa w serwisie interaktywnych konsultacji społecznych !

> O godz. 1:00 20.12.2008r. zostały zakończone interaktywne konsultacje
    społeczne prowadzone z inicjatywy Inwestora

> Dziękujemy Państwu za aktywny i konstruktywny udział
> Zapraszamy Państwa do odwiedzenia działu Dokumentacja,
    gdzie umieszczone zostało Sprawozdanie z działań informacyjno -
    konsultacyjnych

Zapraszamy!