Placówki edukacyjne i działalność badawcza – Instytut Chemii Fizycznej PAN

Prowadzone przez IChF PAN badania naukowe z zakresu chemii już wielokrotnie były nagradzane i w różny sposób doceniane, przyczyniając się do rozwoju medycyny czy nanotechnologii. Instytut Chemii Fizycznej PAN to nie tylko realizacja zadań statutowych. To również ścisła współpraca z wielkimi, światowymi firmami, wykonywanie skomplikowanych badań, pomiarów czy patentowanie. Na ogromną uwagę zasługują uczelnie wyższe Instytutu Chemii Fizycznej PAN, które wykształciły już wielu świetnych specjalistów chemii. Uczelnie, o których informacje znaleźć można na stronie http://zlotymedalchemii.pl/, starają się w nowoczesny sposób zachęcać do nauki, oferując świetne metody edukacyjne i bardzo atrakcyjne zajęcia. Instytut Chemii Fizycznej PAN zatrudnia zespół najlepszych naukowców, w tym wielu doświadczonych profesorów.IChF Polskiej Akademii Nauk
Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa

Kategorie

9 wpis

2 wpisy

10 wpis

5 wpis

0 wpisów

1 wpis