autostrada A2

Kiedy otwarcie A2 Kałuszyn Siedlce?

Według informacji GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) prace nad wydłużeniem autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami są w trakcie realizacji. Aktualny postęp prac jest różny w zależności od konkretnych odcinków. Na odcinku Kałuszyn-Groszki zaawansowanie prac fizycznych wynosi już 36%, a między węzłami Siedlce Zachód a Siedlce Południe jest to 55%. Prace na tych odcinkach układane są już pierwsze warstwy bitumiczne ciągu głównego oraz budowane nasypy, wykopy, kanalizacja i słupy ekranów akustycznych. Przewidywany termin oddania tych fragmentów do użytku to jesień 2023 r. Natomiast odcinek Groszki-Siedlce Zachód ma być ukończony na wakacje 2024 r. Prace na pozostałych odcinkach od Siedlec do granicy z Białorusią również trwają, a planowane oddanie całej autostrady A2 na tym odcinku ma nastąpić pod koniec 2024 r.

Podsumowanie

  • Prace nad wydłużeniem autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami są w trakcie realizacji.
  • Aktualny postęp prac różni się w zależności od konkretnych odcinków.
  • Przewidywany termin oddania fragmentów autostrady do użytku to jesień 2023 r. oraz lato 2024 r.
  • Prace na pozostałych odcinkach autostrady A2 trwają, a planowane oddanie całej autostrady na odcinku Siedlce–graniczna Białoruś ma nastąpić pod koniec 2024 r.
  • Obecnie trwają prace związane z układaniem warstw bitumicznych oraz budową nasypów, wykopów, kanalizacji i słupów ekranów akustycznych.

Bieżący stan prac nad autostradą A2

Aktualnie prace nad autostradą A2 między Kałuszynem a Siedlcami znajdują się w różnych etapach realizacji. Na odcinku Kałuszyn-Groszki postęp prac wynosi 36%, natomiast między węzłami Siedlce Zachód a Siedlce Południe jest już to 55%.

Na tych odcinkach drogi trwają prace związane z układaniem pierwszych warstw bitumicznych oraz budową nasypów, wykopów, kanalizacji i słupów ekranów akustycznych.

Przewidywany termin zakończenia prac na tych odcinkach to jesień 2023 r. Z kolei odcinek Groszki-Siedlce Zachód ma być oddany do użytku na wakacje 2024 r. Prace nad kolejnymi odcinkami autostrady, tj. Siedlce-Biała Podlaska i Biała Podlaska-granica z Białorusią, również są w trakcie realizacji.

Odcinek drogi od Siedlec do Białej Podlaskiej ma być ukończony pod koniec 2024 r., natomiast odcinek od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią obecnie oczekuje na decyzje ZRID (projektu budowlanego).

Cała autostrada A2 między Kałuszynem a granicą z Białorusią przewidywana jest do oddania pod koniec 2024 r.

Aktualny postęp prac

Odcinek drogi Postęp prac Przewidywany termin oddania
Kałuszyn-Groszki 36% Jesień 2023
Siedlce Zachód – Siedlce Południe 55% Jesień 2023
Groszki – Siedlce Zachód In progress Wakacje 2024
Siedlce – Biała Podlaska In progress Koniec 2024
Biała Podlaska – Granica z Białorusią Pending ZRID decisions Koniec 2024

Wniosek

Podsumowując, prace nad wydłużeniem autostrady A2 z Kałuszyna do Siedlec są w toku. Na odcinkach Kałuszyn-Groszki, Siedlce Zachód-Siedlce Południe i Swory-Biała Podlaska postęp prac jest w miarę zaawansowany, a terminy oddania poszczególnych fragmentów są określone na lata 2023-2024.

Jednakże, zgodnie z informacjami GDDKiA, terminy umowne jeszcze nie uległy zmianie, mimo że niektóre odcinki miały być otwarte już w tym roku. Przyczyną opóźnień są m.in. procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz roszczenia wykonawców dotyczące wydłużenia czasu realizacji lub dodatkowych środków finansowych.

Mimo to, jest nadzieja, że cała autostrada A2 między Kałuszynem a granicą z Białorusią zostanie oddana do użytku pod koniec 2024 r. Warto zaznaczyć, że wykonawcy pracują pełną parą, a postęp prac jest widoczny na różnych odcinkach drogi.

FAQ

Q: Kiedy planowane jest otwarcie autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami?

A: Według informacji GDDKiA, przewidywane otwarcie poszczególnych odcinków autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami jest uwarunkowane postępem prac. Prace na odcinku Kałuszyn-Groszki są zaawansowane na poziomie 36%, a odcinek Siedlce Zachód-Siedlce Południe ma zaawansowanie prac na poziomie 55%. Przewidywany termin ukończenia tych fragmentów to jesień 2023 roku, natomiast odcinek Groszki-Siedlce Zachód ma być oddany do użytku na wakacje 2024 roku. Pozostałe odcinki autostrady A2 między Siedlcami a granicą z Białorusią również są w trakcie prac, a planowane otwarcie całej autostrady na tym odcinku ma nastąpić pod koniec 2024 roku.

Q: Jakie są postępy prac nad autostradą A2 między Kałuszynem a Siedlcami?

A: Obecnie prace nad autostradą A2 między Kałuszynem a Siedlcami znajdują się na różnym etapie. Na odcinku Kałuszyn-Groszki zaawansowanie wynosi 36%, a na odcinku Siedlce Zachód-Siedlce Południe wynosi 55%. Prace na tych odcinkach obejmują układanie pierwszych warstw bitumicznych, budowę nasypów, wykopów, kanalizacji i słupów ekranów akustycznych. Prace mają być ukończone jesienią 2023 roku, a odcinek Groszki-Siedlce Zachód ma być oddany do użytku na wakacje 2024 roku. Prace nad kolejnymi odcinkami autostrady również są w trakcie. Odcinek Siedlce-Biała Podlaska ma być ukończony pod koniec 2024 roku, natomiast odcinek Biała Podlaska-granica z Białorusią oczekuje na decyzje ZRID (projektu budowlanego).

Q: Jaki jest planowany termin oddania autostrady A2 między Kałuszynem a granicą z Białorusią?

A: Przewidywany termin oddania całej autostrady A2 między Kałuszynem a granicą z Białorusią to koniec 2024 roku. Prace nad poszczególnymi odcinkami autostrady są w toku, a terminy oddania fragmentów są określone na lata 2023-2024. Mimo pewnych opóźnień spowodowanych m.in. procedurami uzyskiwania decyzji ZRID i roszczeniami wykonawców, wykonawcy pracują nad realizacją inwestycji, co jest widoczne w postępie prac na różnych odcinkach drogi.

Scroll to Top