Konsultacje

Konsultacje społeczne to moment w życiu publicznym, w którym wszyscy mogą uczestniczyć i wyrazić swoje zdanie na temat projektu, zanim zostanie on opracowany w szczegółach. Konsultacje społeczne przeprowadzane z inicjatywy Inwestora są poprzedzone działaniami informacyjnymi, dlatego nazywamy je działaniami informacyjno-konsultacyjnymi.

Przedmiotem działań informacyjno-konsultacyjnych jest planowana budowa autostrady A2 na odcinku od końca węzła “Lubelska” w okolicach Warszawy do przejścia granicznego w Kukurykach, z wyłączeniem obwodnicy Mińska Mazowieckiego. Projekt ten jest realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w ramach rządowych planów strategicznych dotyczących dróg krajowych. GDDKiA Oddział w Warszawie jest jednostką prowadzącą ten projekt.

GDDKiA dąży do tego, aby przebieg autostrady był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją. Dlatego też Inwestor zależy na rozstrzyganiu wszelkich wątpliwości i kwestii spornych związanych z przebiegiem autostrady A2 na etapie planowania inwestycji. W tym celu GDDKiA postanowiła przeprowadzić działania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowanego projektu.

Główne cele tych działań to:

  • Poinformowanie społeczeństwa o planowanej inwestycji.
  • Prezentacja wariantowego przebiegu inwestycji wraz z zamierzeniami Inwestora.
  • Stworzenie możliwości zgłaszania uwag i wniosków przez mieszkańców terenów sąsiadujących z inwestycją, dotyczących preferowanych rozwiązań.
  • Umożliwienie Projektantom, Inwestorowi oraz organom wydającym decyzje administracyjne wyboru optymalnego wariantu rozwiązania projektowego, uwzględniającego jak najwięcej postulatów zainteresowanych stron.

Działania informacyjno-konsultacyjne są skierowane przede wszystkim do właścicieli i użytkowników terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją na odcinku Warszawa – Kukuryki.

Jeśli jesteś właścicielem lub użytkownikiem terenów, które sąsiadują z planowaną budową autostrady A2, masz możliwość wzięcia udziału w tym procesie konsultacji społecznych. Twoje zdanie jest ważne, dlatego zachęcamy Cię do zgłaszania swoich uwag i wniosków dotyczących projektu. Działania informacyjno-konsultacyjne mają na celu uwzględnienie jak największej liczby postulatów i zapewnienie jak najlepszego rozwiązania dla wszystkich zainteresowanych stron.

Wszelkie informacje dotyczące planowanej inwestycji, wariantowego przebiegu autostrady A2 oraz terminów konsultacji można znaleźć na stronie internetowej GDDKiA lub skontaktować się bezpośrednio z GDDKiA Oddział w Warszawie. Pamiętaj, że Twoje zaangażowanie może mieć realny wpływ na kształtowanie przyszłej infrastruktury drogowej.

Scroll to Top